Смазочни масла
Процес на течности
Европейско ниво
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Система за управление на качеството е сертифицирана
по ISO 9001:2008

немската компания       "TUV NORD" 

още

Хидравлична (работно) течност Hydroway® HFA вид механизирани системи са сертифицирани за съответствие с изискванията на 7ми Люксембург Протокол

още

Подвижен течност Hydroway® 150 серия с висок брой сапунификация осигуряват високо качество на повърхността метал по високоскоростни мелници разширено чужди фирми.

още

Dust-потискане Hydroway® 940, 945 - високоефективни продукти за обезпрашаване на въздуха в мини, въглищни мини, рудници и кариери пътища.

още

Hydroway® течности за пренос на топлина за вашите отоплителни системи и слънчеви колектори.     Много ефективен и безопасен.

още

Нашите продукти