Смазочни масла
Процес на течности
Европейско ниво
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

За химическата промишленост , които предлагаме са :

Vazin - Hydroway

Vazin - Hydroway - бактерицидна добавка за охладителна течност . 1,3,5 -три- ( β -хидроксиетил) -хексахидро- S- триазин - антимикробната добавка, която се използва за защита на водните охладители от биоразграждане .

Vazin - Hydroway добавя към работните емулсии или емулсия концентрат. В резултат на инхибирането на растежа на микроорганизмите , повишаване на рН и повишава стабилността на емулсията.

ПАКЕТ, ГАРАНЦИЯ ПЕРИОД

Опаковките са направени съгласно DSTU 4454 в цистерни вагони , автоцистерни , барабани или други съдове със съгласието на потребителя. Гарантиран срок на годност най-малко 1 година, считано от датата на производство , ако се съхранява при подходящи условия.