Смазочни масла
Процес на течности
Европейско ниво
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Съответствие на продуктите с международните стандарти за качество - един от основните приоритети на "Slavneftekhim."

Химическа производство - е сложен процес на синтез на компонентите на крайния продукт. Специално внимание в работата си, ние се фокусирахме върху системата за контрол на качеството, която се основава на принципите на стандартизация на всички етапи на производството и лабораторни изследвания. През годините на усилия за подобряване на качеството, ние постигнахме спазване на всички етапи на процеса с международния стандарт ISO 9001:2008.

Компанията TÜV NORD (Германия) е известен в целия свят като водещ независим сертифициращ орган, предоставяща широка гама от услуги за осигуряване на качеството, сертифициране и одит. Стабилно поддържане на високо ниво на качество се потвърждава от годишния повторен одит. На всеки три години, е процедурата преосвидетелстване.

Ние информираме нашите клиенти и партньори, че през юли 2013 г. фирма "Slavneftekhim" е успешно отново със сертификат за съответствие с ISO 9001:2008. Одитът получил потвърждение, че изискванията на ISO 9001:2008 спазват стриктно.