Смазочни масла
Процес на течности
Европейско ниво
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Нова марка Hydroway ® 945 за каменоломни и открити кариери въгледобивни мини

Прах подтискащото Hydroway ® 945 е издържало лабораторни изследвания и е в процес на промишлени изпитания в открити кариери въгледобивни мини.

Предимства:

Hydroway ® 945 сега е собственост на задължителни фини прахови частици в по-големи, в резултат, могат успешно да потисне прах добива по пътищата.

Чрез използването на Hydroway прах потискане ® 945 няколко пъти намалява консумацията на вода за напояване пътища яма.

Тя е с висока антикорозионни свойства.