Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

WAZIN-Hydroway®

Wazin-Hydroway® - dodatek bakteriobójczy do cieczy chłodząco-smarujących. 1,3,5 – trój- (β-hydroksyetyl)-hexahydro -S-triazyn – dodatek antydrobnoustrojowy, stosowany do ochrony płynów wodnych smarująco-chłodzących przed porażeniem biologicznym.

WAZIN-Hydroway® dodaje się do emulsji lub koncentratu płynów chłodząco-smarujących. W wyniku tego następuje wstrzymanie wzrostu bakterii, stabilizuje się pH i emulsja zachowuje swoje właściwości eksploatacyjne.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia produkcji, przy przestrzeganiu warunków przechowywania.