Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Mariol® 250

Uniwersalny smar litowy zapobiegający tarciu

OPIS

Smar jest mieszanką olejów mineralnych o wysokiej jakości , zagęszczoną mydłami litowymi, zawierającą zestaw dodatków EP (dodatków wysokociśnieniowych), dodatków adhezyjnych (gwarantujących lepkość), antyutleniaczy i innych dodatków funkcjonalnych.

Efektywny zamiennik:

Litol-24

ZASTOSOWANIE

MARIOL-250 jest smarem analogicznym do znanego smaru Litol-24. Mariol-250 jako wielofunkcyjny smar wodoodporny przeznaczony jest do smarowania węzłów tarcia w różnorodnych mechanizmach i maszynach wykorzystywanych w przemyśle i rolnictwie. W pierwszej kolejności zaleca się wykorzystanie ich w charakterze smaru do pracy w warunkach dużych obiciążeń w łożyskach wahliwych i ślizgowych. Smar pracuje w przedziale temperaturowym od minus 40 stopni Celsjusza do 120 stopni Celsjusza, krótkotrwale do 130 stopni Celsjusza.

ZALETY

MARIOL-250 wiedzie prym w porównaniu z Litol-24 ze względu na obecność w jego składzie współczenych dodatków EP, dzięki czemu charakteryzują go lepsze właściwości zapobiegające zadarciom i zużyciu.

Smar szczególnie efektywnie pracuje w węzłach tarcia, w ciężkich warunkach – przy dużych obciążeniach  i podczas przemiennych trybach pracy.

Oprócz tego, badania przeprowadzone przy lekkich i średnich obciążeniach, pokazały, że zużycie łożyska w porównianiu z Litol-25, zmniejszyło się dziesięciokrotnie. Co za tym idzie, zdecydowanie zwiększa się wydajność i okres działania łożyska.

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi 5 lat, licząc od dnia produkcji przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;