Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Mariol-pressol®

Półpłynny smar litowy

OPIS

Smar Mariol Pressol® jest mieszanką olejów mineralnych o wysokiej jakości, zawierającą kompleks dodatków funkcjonalnych (przeciwciernych, antyzadziernich, zapobiegających zużywaniu i antykwasowych). Nie zawiera pierwiastków siarki i dobawek aktywnych.

ZASTOSOWANIE

Smar Mariol Pressol®przeznaczony jest do smarowania węzłów typu kuzienno-prasowanych maszyn i urządzeń metalurgicznych litowych i innych maszyn ciężkich zewnętrznych z centralnym systemem smarowania. Po pierwsze, zalecane jest stosowanie jako smaru do łożysk ślizgowych w przenośnikach i pozostałych węzłach z centralnym systemem smarowania.

ZALETY

  • Smar charakteryzuje się dobrymi właściwościami antyzadziernymi, zapobiegającymi zużyciu i ochronnymi.
  • Wysoka trwałość mechaniczna i odporność na wodę i temperaturę.
  • Oszczędność techniczno-ekonomiczna smaru została potwierdzona w badaniach, które pokazały, że stosowanie niniejszego smaru w miejsce Union-2M/2 gwarantuje zmniejszenie zużycia o 25-40%.

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi 5 lat, licząc od dnia produkcji, przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;