Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Mariol® 450

Półpłynny smar litowy antycierny do przekładni zębowych (zamiennik TAP-15 i TAD-17 Mariol®)

OPIS

Obecnie smar litowy MARIOL® 450 jest efektywnym zamiennikiem oleju przekładniowego TAP-15 i TAD-17 , który w ciągu dosć długich lat miał szerokie zastosowanie w przekładniach hipoidalnych, spiralno-stożkowych, o zębach prostych, cylindrycznych, ślimakowych części samochodów osobowych i ciężarowych, pracujących w warunkach dużego obciążenia mechanicznego w klimacie umiarkowanym i gorącym.
Efektywny zamiennik do:
TAP-15
TAD-17


MARIOL® 450 produkcji „Slavneftechim” to idealne połączenie oleju samochodowego klasy premium i smaru przeznaczonego do części samochodowych. Jest to mieszanka olejów mineralnych , która celowo została zagęszczona mydłem litowym i tłustymi kwasami. Ponadto, w skład wchodzi jeszcze kompozycja różnorodnych dodatków uszlachetniających typu EP, które gwarantują wysoki poziom lepkości adhezyjnych i dobawek innego rodzaju. Nawiązując do olejów typu TAP-15 i TAD-17, stosowanie ich było związane z koniecznością ciągłego-periodycznego dolewania oleju do mechanizmów samochodowych. Zastosowanie smaru litowego MARIOL® 450 produkcji „Slavneftechim” pozwala nie tylko zagwarantować należyty poziom eksploatacji poszczególnych mechanizmów i części samochodowych, ale daje możliwość wymiernych korzyści ekonomicznych, tym samym będąc dostępnym dla sporej części właścicieli samochodów.

ZASTOSOWANIE

Smar jest przeznaczony do smarowania przekładni zębatych w maszynach przemysłowych i środkach transportu. Na przykład, w przekładniach reduktorów kombajnów górniczych przeznaczonych do robót przygotowawczych, w przenośnikach taśmowych, w maszynach transportujących węgiel, dźwigach, tramwajach, itd.
Mariol® 450 charakteryzuje wysoki poziom właściwości EP, zapobiegają zużyciu, a także pełnią funkcję ochronną. Dostanie się wilgoci, cząstek przyrodopochodnych nie ma zdecydowanego znaczenia na działanie.

Dzięki właściwościom nienewtonowskim smar:

• Hermetyzuje miejsca wycieków;
• Zmniejsza straty energetycznezwiązane z odpornością materiału smarnego na przesunięcie. W odróżnieniu od olejów przekładniowych, łatwo przedostających się przez uszczelniacze, zużycie smaru jest znacznie mniejsze (o 5-10 razy).

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi 5 lat, licząc od dnia produkcji przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;