Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

HYDROWAY® 300

ŚRODKI BADAWCZO-KONSERWACYJNE DO SYSTEMÓW HYDRAULICZNYCH OBUDÓW ŚCIANOWYCH

OPIS

HYDROWAY® 300 to mieszanka składników płynów chłodzących, inhibitorów korozji i dodatków specjalnych i smarnych. W produkcji występują 4 marki (315, 330, 337, 355) różniące się temperaturą krzepnięcia.

ZASTOSOWANIE

Niniejsza seria w stanie podstawowym znajduje zastosowanie w badaniach i konserwacji systemów hydraulicznych górniczych maszyn i urządzeń do ich dalszego transportu i przechowywania.

Efektywny zamiennik do:

Solcenic 801E

Oleju przemysłowego I-20

Oleju przemysłowego I-40

Po sprawdzeniu systemu hydraulicznego (sprawdzeniu hermetyczności), płyn może zostać wykorzystany w celach konserwacji podczas przechowywania, gdyż należycie zabezpiecza on system hydrauliczny przed korozją, nie uszkadzając go w niskich temperaturach. Poniżej w tablicach dane odnośnie temperatury krzepnięcia różnych marek płynów. Jednakże, nawet podczas krzepnięcia nie tworzy się bryła monolityczna, a masa amorficzna, którą łatwo można wycisnąć z systemu hydraulicznego nie uszkadzając go.

ZALETY

W odróżnieniu od olejów mineralnych, płyn HYDROWAY®300 w pełni współdziała z płynami hydraulicznymi Hydroway®900 i Hydroway®1000, a także innymi płynami tej kategorii typu HFAE i HFAS, zgodnymi z normami Protokołu Luksemburskiego.

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia przygotowania przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;

Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez MakNII, Ukraina;

Certyfikat zgodności UkrSepro;

Certyfikat jakości EMRC, wydany przez European Marketing Research Center, Bruksela, Belgia