Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

Hydroway® 800

Technologiczne smary emulsyjne do walcowania stali na zimno

OPIS

HYDROWAY® 800 jest mieszanką węglowodorów, emulgatorów, inhibitorów korozji, eterów i pozostałych dodatków specjalnych i smarnych. W ofercie znajdują się trzy typy: 830, PKTC-1 i 890.

ZASTOSOWANIE

Marka 830 przeznaczona jest do stosowania jako 2-5% emulsja do walcowania stali na zimno na walcarkach produkcji radzieckiej. Emulsje zostają przygotowane na kondensacie lub wodzie destylowanej lub też na wodzie pitnej o niskiej twardości (do 3 mg ∙ ekv/dm3). W postaci 8-20% emulsji Hydroway 830 wykorzystuje się podczas oliwienia taśmy walcowanej na gorąco po wytrawieniu do zwinięcia jej w rulon. W postaci 2-10% emulsji Hydroway 830 może być stosowany do obróbki ostrzenia i ścierania metali. Oprócz tego, marka 830 może być wykorzystana do obróbki ciśnieniowej (tłoczenie, wytłaczanie, itd.). Hydroway 890 jest gotowy do zastosowania w formie pierwotnej. Może być wykorzystywany do obróbki ciśnieniowej metali (tłoczenie, wytłaczanie itd.).

ZALETY

Gwarantuje lekkość walcowalności stali typu 08KP od 2,0 mm do 0,4 mm na walcarkach produkcji radzieckiej.
Gwarantuje wysoki poziom czystości powierzchni stali po walcowaniu.
Praktycznie brak plam po hartowaniu stali.
Emulsje gwarantuję ochronę antykorozyjną. Niskie zużycie (około 0,5 kg/t wyrobów walcowanych).

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia produkcji, przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;
Certyfikat zgodności UkrSepro;
Certyfikat jakości EMRC, wydany przez European Marketing Research Center, Bruksela, Belgia.