Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

HYDROWAY® 500

Olejne płyny chłodząco-smarujące typu aktywnego do ciśnieniowej obróbki metali i obróbki przez cięcie

OPIS

HYDROWAY® serii 500 produkowany jest w następujących rodzajach: OCM-1, MP-7, MP-3, KP. Produkty te są mieszanką olejów mineralnych wysokiej jakości z kompleksem dobawek funkcjonalnych.
Rodzaj MP-7 ma zastosowanie przy operacjach cięcia stali i stopów, nacinania gwintów, obróbki zębowej, na tokarkach przy trybach: lekkich, średnich i ciężkich. Sprawdza się podczas obróbki stali do łożysk. Typ MP-3 stosuje się podczas operacji głębokiego wiercenia stali. Rodzaj KP ma zastosowanie bezpośrednie podczas ciężkich operacji obróbki stali i stopów poprzez cięcie i ciśnienie. Oprócz tego, może być również stosowany w celu wzmocnienia typów MP-7 i MP-3 w celu wzbogacenia właściwości smarnych. Wszystkie rodzaje zostają użyte w postaci pierwotnej. Podane do strefy obróbki w sposób typowy (polanie, pod ciśnieniem itd.).

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia produkcji, przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;
Certyfikat zgodności UkrSepro;
Certyfikat jakości EMRC, wydany przez European Marketing Research Center, Bruksela, Belgia.