Środki smarne
Oleje technologiczneo
Płynne detergenty
Jakości europejskiej
tel. / fax: -
mob.: +38(050)475-21-26 +38(050)473-53-26
Skype:slavoilcom

HYDROWAY® 700

Syntetyczne płyny emulsyjne biostabilne chłodząco-smarujące  do obróbki ostrzenia, do obróbki ciernej i ciśnieniowej metali

OPIS

HYDROWAY® 700 jest mieszanką składników powierzchniowo-aktywnych, inhibitorów korozji, dodatków smarnych, biocydowych i biostatycznych. Nie zawiera składników ropopochodnych. W ofercie występują 3 rodzaje: 790, 760, 740. Zgodnie z przedstawionym ciągiem, występowanie dodatków zmniejsza się. Bardzo łatwo emulgują w chłodnej wodzie o dowolnej twardości (do 20 mg∙ ekv/dm3), tworząc stabilne mikroemulsje. W postaci mikroemulsji biostabilnej może zostać zużyty (utleniać się) nie zakażając się bakteriami, grzybami i drożdżami, jednocześnie nie tracąc swojej efektywności technologicznej. Dlatego też, syntetyczne płyny chłodząco-smarujące mogą być stosowane, nie potrzebując сброса на разложение (utylizację).

ZASTOSOWANIE

Syntetyczne płyny chłodząco-smarujące typ 760 zaleca się do stosowania podczas obróbki ostrzenia i obróbki końcowej metali dla następujących warunków:

Materiały poddawane obróbce Grupa operacji technologicznych
 Szlifowanie Toczenie , wiercenie , frezowanie Rozwiercanie, nacinanie gwintów, przeciąganie

Stal węglowa i stopowa

2-3% 3-5% 5-10%

Żeliwa

2-5% 3-5% 6-12%

Stal nierdzewna, stal i stopy żarowytrzymałe

3-5% 5-8% 6-12%
Stopy aluminiowe     3-5% 3-7% 6-12%

ZALETY:

  •        Bardzo dobre właściwości smarne i antykorozyjne.
  •         Biostabilność, długi okres działania bez rozkładu, niewielkie zużycie.
  •         Łatwa w przygotowaniu emulsja na wodzie chłodnej o dowolnym stopniu twardości.
  •         Może być wykorzystana w oddzielnych walcarkach, ale także w liniach scentralizowanych.
  •         Efektywny zamiennik do płynów chłodzącą-smarujących, tj.: Neftechim-1, Avitol-2, Inkomet, Unizor, OM, Uniwersal-1, ET-2u itd.
  •         Nie wywołuje konieczności odprowadzania przerobionej mikroemulsji i łatwość jej wykorzystania.

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

Charakteryzuje się brakiem składników toksycznych, spełnia warunki sanitarno-higieniczne i jest produktem ekologicznym.

OPAKOWANIE, TERMIN WAŻNOŚCI

Zgodnie z życzeniem klienta produkt może zostać dostarczony w cysternach kolejowych, cysternach samochodowych, beczkach metalowych lub w innego rodzaju pojemnikach. Gwarantowany termin ważności wynosi minimum 1 rok, licząc od dnia produkcji, przy przestrzeganiu warunków przechowywania.

CERTYFIKATY

Certyfikat jakości zgodnie z ISO 9001:2008 wydany przez firmę TUV NORD CERT GmbH, Essen, Niemcy;

Certyfikat zgodności UkrSepro;

Certyfikat jakości EMRC, wydany przez European Marketing Research Center, Bruksela, Belgia.